🛍️ 25% korting op alles op aankopen van meer dan 59 €. Code: EXTRA25  🛍️

Meer dan 10 jaar op de markt

Lokale en duurzame productie

Gratis bezorging vanaf € 89 

Tot 60 dagen retourneren

Eigen merk en productie

Bestel telefonisch,
we zijn online
+31 203 69 5012
(8.00–16.00)
Schapenwolproducten  - Woolville.nl
Bestel telefonisch,
we zijn online
+31 203 69 5012
(8.00–16.00)

Bescherming van persoonsgegevens

Het bedrijf Czech Wool company s.r.o., met maatschappelijke zetel te Šedesátá 7015, 760 01 Zlín, Tsjechië, identificatienummer 039 22 391 en geregistreerd in het handelsregister dat wordt bijgehouden door de regionale rechtbank in Brno onder dossierref. C87406 (hierna "Czech Wool company s.r.o." of “wij” genoemd), is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Op basis van de huidige verklaring over de bescherming van persoonsgegevens wil Czech Wool company s.r.o. u, als “betrokkene”, informeren over de wijze en omvang van haar verwerking van uw persoonsgegevens, inclusief de omvang van uw rechten in verband met deze verwerking.


 

1. Welke van uw persoonlijke gegevens Czech Wool company s.r.o. verwerkt het?

Czech Wool company s.r.o. verwerkt de persoonsgegevens die u aan haar verstrekt in het kader van de aankoop van goederen of het gebruik van haar diensten. Czech Wool company s.r.o. verwerkt uw persoonsgegevens ook bij inschrijving voor nieuwsbrieven op de website van Czech Wool company s.r.o. of bij het indienen van een klacht via haar call-center. Deze persoonsgegevens omvatten:

Identificatiegegevens: uw volledige naam, gebruikersnaam en wachtwoord en, in het geval van aankopen als ondernemer, uw persoonlijk identificatienummer en fiscaal identificatienummer;

Contactgegevens: telefoonnummer, e-mailadres en leveringsadres, facturatie- of een ander contactadres;

Informatie over bestelling: informatie over bestelde goederen en diensten, betalings- en leveringsgegevens, informatie over klachten;

Informatie over uw instellingen: gegevens over uw gebruikersaccount en andere informatie die via dit account wordt verstrekt (bijvoorbeeld leeftijd en/of geslacht), gegevens over deelname aan het loyaliteitsprogramma en nieuwsbriefinstellingen;

Gegevens over uw surfgedrag (op de website): in het bijzonder informatie over de goederen en diensten die u bekijkt, informatie over het apparaat waarmee u surft, zoals IP-adres en afgeleide locatie, apparaat identificatie, de technische kenmerken ervan, zoals het besturingssysteem en diens versie, de gebruikte browser (en diens versie), evenals gegevens verkregen via cookies en gelijkaardige technologieën om het apparaat te identificeren; en

Afgeleide gegevens: dit zijn persoonsgegevens die verkregen zijn door de analyse en verwerking van andere persoonsgegevens (bijvoorbeeld gegevens met betrekking tot het gebruik van het callcenter) opnames van verzonden berichten en oproepen naar het callcenter en andere informatie in deze gesprekken en berichten.

Czech Wool company s.r.o. verwerkt deze persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de hieronder vermelde doeleinden en voor zolang als nodig is om deze doeleinden te bereiken.


2. Voor welke doeleinden en op basis van welke juridische rechtsgronden verwerkt Czech Wool company s.r.o. uw persoonsgegevens?

Verwerking van persoonsgegevens in verband met de aankoop van goederen in de e-shop

Wanneer u een bestelling plaats verzamelt en verwerkt Czech Wool company s.r.o. volgende persoonlijke: naam, achternaam, woonadres of afleveradres, telefoonnummer, e-mailadres, bestelgegevens en, in het geval van een aankoop, bedrijfs-ID en btw-nummer.

De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor het sluiten van een koopovereenkomst en de daaropvolgende uitvoering zoals levering van de bestelde goederen, evenals om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

In verband met de aankoop van goederen op de website (e-shop) van Czech Wool company s.r.o, kunnen uw persoonsgegevens ook worden verwerkt voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Czech Wool company s.r.o., zoals hieronder vermeld.

Het verstrekken van deze persoonsgegevens is noodzakelijk voor het sluiten of wijzigen van de koopovereenkomst, de communicatie omtrent de bestelling, de levering ervan en de afwikkeling van eventuele klachten. Uw persoonsgegevens worden dus voornamelijk gebruikt om u op een duidelijke en onmiskenbare manier te identificeren en contact met u op te nemen voor de bovengenoemde doeleinden.

In het geval van aankoop van goederen op de website van Czech Wool company s.r.o. is Czech Wool company s.r.o. verplicht om uw identificatie-, contact- en bestelgegevens te verwerken, onder meer om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Deze wettelijke verplichtingen vloeien onder meer voort uit het Burgerlijk Wetboek en de toepasselijke BTW-wetgeving,

Czech Wool company s.r.o. verwerkt uw identificatie-, contact- en bestelgegevens in verband met aankopen in de e-shop verder op basis van haar gerechtvaardigde belangen, in het bijzonder met het oog op de bescherming van de juridische claims van Czech Wool company s.r.o. en het bewaken van de goede uitvoering van de overeenkomst en de correcte levering van goederen of diensten.

Czech Wool company s.r.o. kan op basis van haar gerechtvaardigd belang (zonder uw voorafgaande toestemming) contact met u opnemen met andere aanbiedingen van goederen en diensten, inclusief gepersonaliseerde aanbiedingen, als deze aanbiedingen betrekking hebben op reeds gedane aankopen in de e-shop. Deze aanbiedingen kunnen per e-mail, telefoon of op een andere handige manier worden gedaan.

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking op basis van ons gerechtvaardigd belang.

Daarnaast verwerkt Czech Wool company s.r.o. verwerkt uw gegevens ook met het oog op het verbeteren en personaliseren van haar diensten, het personaliseren van de e-shop en haar aanbod, het testen van nieuwe functies en het bepalen van uw tevredenheid over de aankoop. Deze verwerking vindt echter alleen plaats op basis van uw voorafgaande toestemming.


Verwerking van persoonsgegevens in verband met klantenservice

Als u contact met ons opneemt in verband met een probleem, klacht of claim, verwerken wij uw persoonsgegevens (identificatie- en contactgegevens, bestelgegevens en gegevens met betrekking tot het gebruik van het callcenter). De wettelijke basis voor deze verwerking is het leveren van de door u gevraagde diensten met als doel het behandelen en beantwoorden van deze problemen, klachten of claims. 

In dit kader verwerken wij uw persoonsgegevens ook voor het aanpassen van onze e-shop en aangeboden producten, en het verbeteren van onze dienstverlening, met als wettelijke basis ons gerechtvaardigd belang. 

Daarnaast onderzoeken wij, op basis van ons gerechtvaardigd belang, ook uw tevredenheid van onze diensten, door middel van e-mail enquêtes binnen het programma "Geverifieerd door klanten" van het Heureka.cz-portaal. Deze enquêtes worden elke keer dat u bij ons een aankoop doet naar u verzonden, tenzij u zich afmeldt voor het ontvangen van aanbiedingen van ons. Voor deze doeleinden kunnen we informatie over de door u gekochte goederen en uw e-mailadres doorgeven aan de exploitant van Heureka.cz.

 

Verwerking van persoonsgegevens in verband met het gebruikersaccount en het loyaliteitsprogramma

Als u een account aanmaakt op de website van Czech Wool company s.r.o., verwerken wij uw identificatie- en contactgegevens, uw voorkeuren en gegevens over uw bestelling (als u later bij ons een bestelling plaatst). Deze verwerking is gebaseerd op de uitvoering van het contract voor het beheer van uw gebruikersaccount en loyaliteitsprogramma's. Het contract waarop onze verwerking is gebaseerd, komt tot stand door het aanmaken van uw account. We gebruiken hiervoor persoonsgegevens zolang uw account bestaat, dat u op elk moment kan verwijderen.

Als u een gebruikersaccount heeft op de website van Czech Wool Company s.r.o., kunnen wij uw persoonsgegevens ook verwerken op basis van uw toestemming. Op basis hiervan kunnen wij uw identificatie- en contactgegevens, instellingsgegevens, bestelgegevens, afgeleide gegevens of gegevens over uw surfgedrag verwerken om onze dienstverlening te verbeteren. U kunt ook gerichte aanbiedingen en advertenties op onze website of op andere passende en redelijke manieren ontvangen.

 

Verwerking van persoonsgegevens in verband met het versturen van nieuwsbrieven

Wanneer u uw e-mailadres registreert om nieuwsbrieven te ontvangen, zal Czech Wool company s.r.o. zal in dit kader uw persoonsgegevens (e-mailadres) verwerken. Het doet dit op basis van uw toestemming om e-mailaanbiedingen en andere commerciële communicatie langs elektronische weg te verzenden in overeenstemming met de wet van 19 oktober 1998 houdende de regels inzake telecommunicatie. Czech Wool company s.r.o. zal pas beginnen met het verwerken van uw persoonsgegevens nadat u uw e-mailadres hebt geregistreerd om nieuwsbrieven te ontvangen op haar website. Als u een bestaande klant bent, kan Czech Wool company s.r.o u op basis van haar gerechtvaardigd belang ook nieuwsbrieven over gelijkaardige goederen en diensten sturen.

 

Verwerking van persoonsgegevens in verband met een bezoek aan de website van Czech Wool company s.r.o.

Gebaseerd op uw bezoek aan de website van Czech Wool company s.r.o, kunnen wij ook gegevens over uw surfgedrag verwerken.

Dit doen wij op basis van uw toestemming. Dergelijke gegevens kunnen ook worden gebruikt om gepersonaliseerde aanbiedingen en advertenties te maken.

 

Verwerking van persoonsgegevens op basis van uw toestemming

Als u Czech Wool company s.r.o. toestemming geeft om uw persoonsgegevens te verwerken, zal zij uw persoonsgegevens tevens verwerken voor de in deze toestemming genoemde doeleinden.

 

Verwerking van persoonsgegevens via telefoongesprekken met ons callcenter

Czech Wool company s.r.o. verwerkt spraakopnamen van telefoongesprekken (via de hulplijn) om haar klanten de hoogste standaard van klantenservice te bieden en om de klantervaring continu te optimaliseren. Czech Wool company s.r.o. gebruikt deze gegevens om de klantenservice aan haar klanten te evalueren om deze te verbeteren en efficiënter te maken. Czech Wool company s.r.o. kan deze opnames ook analyseren en gebruiken om een ​​database met vragen aan te maken waarop ze via haar website antwoorden geeft. Czech Wool company s.r.o. verwerkt deze persoonsgegevens op basis van uw toestemming. De beller wordt altijd op de hoogte gebracht door Czech Wool company s.r.o. vóór de opname en als u geen toestemming geeft, wordt het gesprek niet opgenomen.

 

3. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden voornamelijk verwerkt voor de duur van de contractuele relatie tussen u en Czech Wool company s.r.o. Dit betekent zolang er een mogelijkheid bestaat om de rechten en verplichtingen uit deze contractuele relatie uit te oefenen, in het bijzonder voor de duur van de verjaringstermijn en garantietermijn, en een redelijke termijn daarna in geval van een claim na het verstrijken van de verjaringstermijn.

We wijzen u er ook graag op dat we persoonsgegevens verwerken die nodig zijn voor een goede dienstverlening of voor het nakomen van alle verplichtingen van Czech Wool company s.r.o., om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit een contract met u, dan wel uit algemeen bindende wettelijke voorschriften. En dit ongeacht of u toestemming heeft gegeven. Wij verwerken uw gegevens voor de periode die door of in overeenstemming met de betreffende wetgeving is bepaald (voor boekhoudkundige documenten is deze periode volgens artikel 52 van de Algemene wet op de rijksbelastingen (AWR) bijvoorbeeld minimaal 7 jaar).

Wanneer wij persoonsgegevens verwerken voor het verzenden van nieuwsbrieven op basis van uw aanmelding hiervoor, worden dergelijke persoonsgegevens verwerkt totdat u zich afmeldt voor deze nieuwsbrieven via de link in de verzonden e-mails.

We zullen de via het gebruikersaccount of op een andere vergelijkbare manier verzamelde gegevens verwerken voor de duur van het gebruik van onze diensten en in de regel voor een periode van 5 jaar vanaf de beëindiging van het gebruikersaccount. Daarna worden meestal alleen elementaire identificatiegegevens, redenen voor annulering of gegevens die deel uitmaken van operationele back-ups gedurende een redelijke termijn bewaard.

Persoonsgegevens, verwerkt op basis van het gerechtvaardigd belang van Czech Wool company s.r.o., worden verwerkt gedurende een redelijke periode waarin ons bovengenoemde gerechtvaardigd belang voortduurt.

Oproepgegevens van callcenters en andere communicatiemeldingen worden korte tijd bewaard, zeker niet langer dan 1 jaar, tenzij het voor ons noodzakelijk is om de gegevens langer te bewaren op grond van een gerechtvaardigd belang (bijvoorbeeld fraude etc.).

We verwerken cookies op de website voor de periode die staat vermeld in ons Cookiebeleid.

Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, dan worden deze verwerkt voor de periode die wij hebben aangegeven bij het geven van toestemming.

 

4. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Overdracht van persoonsgegevens in verband met de levering van goederen

Czech Wool company s.r.o. maakt gebruik van de diensten van transportbedrijven om goederen bij u af te leveren. Uw identificatie- en contactgegevens worden doorgegeven aan de volgende transportbedrijven:
- General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., Průmyslova 5619/1, 586 01 Jihlava, bedrijfs-ID: 26087961, btw-nummer: CZ26087961, geregistreerd in het handelsregister van de districtsrechtbank van Brno (dossier C 66184);
- PPL CZ s.r.o., K Borovému 99, Jažlovice, 251 01 Říčany, IČO: 2519457989, DIČ: CZ25194798, geregistreerd bij de griffierechtbank in Praag (dossier C 105 858);
- DHL Nederland;
- General Logistics Systems Netherlands B.V., Proostwetering 40, 3543 AG UTRECHT, Nederland.

Voor de betaling van goederen via de e-shop, maakt Czech Wool company s.r.o. ook gebruik van de diensten van derden, namelijk beheerders van betalingssystemen en betalings-gateways. Aan deze operators worden bestelgegevens doorgegeven:
- Adyen N.V., Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Amsterdam, Niederlande, BTW-nummer NL817154243B01 (raadpleeg het privacybeleid van Adyen voor meer informatie);
- PayPal (Europa) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg, Handelsregisternummer: R.C.S. Luxemburg B 118 349 (raadpleeg het privacybeleid van PayPal voor meer informatie).

Czech Wool company s.r.o. maakt ook gebruik van diensten van derden om de best mogelijke klantenservice te bieden. Op basis van de gerechtvaardigde belangen van deze partijen heeft Czech Wool company s.r.o. vooral uw identificatie-, contact- en bestelgegevens worden doorgegeven.

Deze derde partijen omvatten:
- wpj s.r.o., Lánovská 1475, 543 01 Vrchlabí, met ondernemingsnummer: 28860608, BTW-nummer: CZ28860608

Czech Wool company s.r.o. werkt ook samen met derden in verband met haar marketingactiviteiten. Uw identificatie-, contact-, bestel- en websitegedraggegevens kunnen met deze partijen worden gedeeld. Ze  geeft persoonsgegevens door aan de volgende entiteiten voor de deze doeleinden:
- wpj s.r.o., Lánovská 1475, 543 01 Vrchlabí, met ondernemingsnummer: 28860608, BTW-nummer: CZ28860608
- Trusted Shops GmbH, Subbelrather Straße 15c, 50823 Köln, Amtsgericht Köln, HRB 32735, USt-IdNr. DE 812 947 877, met als doel de e-shop en klanttevredenheid te evalueren door een onafhankelijke externe dienstverlener.

 

5. Overdracht van persoonsgegevens buiten de EU

In sommige gevallen kan Czech Wool Company s.r.o uw persoonsgegevens doorgeven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte door gebruik te maken van diensten van buitenlandse bedrijven (zoals Google en Facebook). Czech Wool company s.r.o. geeft alleen persoonlijke informatie door aan bedrijven uit de Verenigde Staten, die zich bovendien inzetten voor strikte bescherming van uw persoonlijke informatie. We moeten u echter waarschuwen dat de Verenigde Staten een land is dat geen adequaat niveau van gegevensbescherming conform de GDPR biedt; dit houdt in dat overheidsinstanties in de Verenigde Staten mogelijk het recht hebben om toegang te krijgen tot uw persoonlijke informatie zonder effectieve rechtsmiddelen. We proberen zoveel mogelijk gebruik te maken van Europese leveranciers, maar als we gebruik moeten maken van niet-Europese leveranciers, zorgen we ervoor dat uw gegevens buiten Europa net zo veilig zijn als hier in Europa. Daarom sluiten we, indien nodig, standaard clausules van de Europese Commissie ​​met deze partners en vragen we aanvullende garanties.

 

6. Welke rechten heeft u in verband met de verwerking van persoonsgegevens door Czech Wool company s.r.o.?

In verband met de verwerking van persoonsgegevens door Czech Wool company s.r.o. heeft u bepaalde rechten. Deze rechten omvatten:

Recht op toegang – op basis van dit recht heeft u het recht om te weten welke gegevens worden verwerkt, voor welk doel, voor hoelang, waar uw persoonlijke gegevens worden verzameld, aan wie ze worden overgedragen en wie ze in opdracht van Czech Wool company s.r.o. verwerkt. Hoewel alle informatie hierbij moet worden verstrekt, kan u steeds contact opnemen met Czech Wool company s.r.o. voor meer informatie als er iets onduidelijk is. 

Het recht op correctie – als u ontdekt dat de persoonsgegevens die Czech Wool company s.r.o. verwerkt onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht deze onverwijld te laten corrigeren of aanvullen.

Recht op wissen - in sommige gevallen heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen. Uw persoonlijke gegevens worden zonder onnodige vertraging verwijderd als aan een van de volgende redenen is voldaan:
- de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt;
- u trekt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in, die betrekking heeft op gegevens waarvoor uw toestemming nodig is en waarvoor er geen andere reden is om de gegevens verder te verwerken;
- u oefent uw recht uit om bezwaar te maken tegen verwerking (zie ‘recht om bezwaar te maken tegen verwerking’ hieronder) voor persoonsgegevens die worden verwerkt op basis van de gerechtvaardigde belangen van Czech Wool company s.r.o. en er is vastgesteld dat er niet langer zulke gerechtvaardigde belangen zijn die een dergelijke verwerking rechtvaardigen; of
- u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens door Czech Wool company s.r.o. niet meer in overeenstemming is met algemeen verbindende voorschriften. Dit recht is niet van toepassing als de verwerking van persoonsgegevens nog steeds nodig is om te voldoen aan de wettelijke verplichting van Czech Wool company s.r.o. of voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

Het recht om de verwerking te beperken – in sommige gevallen kunt u, naast het recht om te wissen, het recht uitoefenen om de verwerking van persoonsgegevens te beperken. Dit recht geeft u in bepaalde gevallen de mogelijkheid om te verzoeken dat uw persoonsgegevens niet verder worden verwerkt - in dit geval niet voor altijd (zoals in het geval van het recht op wissen), maar voor een beperkte periode. Czech Wool company s.r.o. beperkt de verwerking van persoonsgegevens als u de juistheid van de persoonsgegevens betwist voordat wij deze hebben vastgesteld

Recht op overdraagbaarheid – u hebt het recht om van Czech Wool company s.r.o. alle persoonsgegevens die u heeft verstrekt aan Czech Wool company s.r.o. en die worden verwerkt op basis van uw toestemming. Uw persoonsgegevens worden u verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat. Om ervoor te zorgen dat de gegevens op uw verzoek gemakkelijk overdraagbaar zijn, mogen het alleen gegevens zijn die automatisch in elektronische databases worden verwerkt.

Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking – u hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op basis van het gerechtvaardigd belang van Czech Wool company s.r.o. worden verwerkt. Czech Wool company s.r.o. stopt daarna met het verwerken van de persoonsgegevens, tenzij er zwaarwegende gerechtvaardigde redenen zijn om de verwerking voort te zetten. In geval van bezwaar kan Czech Wool company s.r.o. zal altijd stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens voor direct-marketing doeleinden.

Het recht om een ​​klacht in te dienen - u kunt te allen tijde een klacht indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens bij de toezichthoudende autoriteit:

Autoriteit voor persoonsgegevens
PO Box 93374, 2509 AJ HAAG
Telefoonnummer: 070-8888 500*
Fax: 070-8888 501
privacy@autoriteitpersoonsgegevens.nl


7. Hoe kunt u contact opnemen met Czech Wool company s.r.o.?

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of indien u bovenstaande rechten uitoefent, kunt u Czech Wool company s.r.o. schriftelijk contact opnemen op [ Sedesata 7015, 760 01 Zlín, Tsjechië] of telefonisch op [Tel.: +3197 010 206 828] of per e-mail op [info@woolville.nl].

Bestel telefonisch,
we zijn online
+31 203 69 5012
(8.00–16.00)

Kleurvarianten

Selecteer maat

Bèèh, ik ben Madelief,

Ik wil je niet storen, maar ik heb je hulp nodig om je cookievoorkeuren voor Woolville vast te leggen. Alleen dan kan ik je de zorg geven die je verdient. Ik zweer met mijn hoef op mijn hart dat ik alle info die ik ontdek zal beschèèèrmen.

Instellingen

Je wensen voor je cookie-instellingen zijn bèèèlangrijk. Laat me weten welke cookies ik mag gebruiken. Vergeet niet dat je instellingen alleen gelden voor de browser die je op dit moment gebruikt. Je kunt je voorkeuren later altijd aanpassen via de link onderaan de website.

Meer informatie over welke gegevens Woolville opslaat, vind je hier.

Technische cookies zijn èèèssentieel voor het goed functioneren van de website en al zijn functies.

Hiermee kan ik je een pluizig menu laten zien op basis van je voorkeuren. Ze zorgen ook dat ik je precies kan laten zien wat je echt interesseert op de site.

Ze helpen me bugs te vinden en de prestaties van de site te meten. Daardoor kan ik zorgen voor een fijn bestelproces bij Woolville.

Deze cookies zijn gewèèèldig. Ze zorgen ervoor dat ik je niet alleen op onze website kan ontmoeten, maar dat ik je ook interessante advertenties kan laten zien op sociale en advertentienetwerken.